Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА)

nagradi31
Благодарствено писмо от Управителния съвет на Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация за домакинство и перфекна организация при посещението на представители от национални медии и членове на БХРА.

Виж всички