E –BIKE

Хотел Черният щъркел е Оператор по проект “Мрежа за електрически велосипеди”, PROETC Code 15.1.1.006, Проект финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A, Румъния-България 2014-2020, с бенефициент Агенция за регионално развитие и бизнес център – Видин съгласно договор от 7.07.2020 г..

Разполагаме с 1 брой зарядна станция и 10 бр електрически велосипеди марка "Инфинити ретро".

Срок на договора 5 (пет) години. 

Цена за ползване на електически велосипед:

до 3 часа - 2 лв

за 24 часа - 16 лв

 

bike-1
bike-2
bike-3

© 2020 Black Stork All rights reserved!