Традиции

СУРВАКИ

В първите часове на новата година започва обичаят Сурва Сурваки). Във всеки дом влизат сурвакарите – групи от малки момчета – деца, или по-големи – ергени-сурвакари. И едните, и другите обаче задължително носят прясно отсечени, сурови дрянови пръчки, украсени с парички, пуканки, сушени плодове и червени вълнени конци. Едновременно със сурвакането момците сурвакари изричат благословии на всеки от семейството, започвайки от най-стария.

БАБИНДЕН

Бабинден е един от големите народни женски празници, посветен на „бабуването“ – дейноста на жените, които помагали при раждане на младите булки и невести. Обредността през този ден е подчинена главно на желанието да се засвидетелстват почит и уважение към възрастните жени, които са „бабували“ на родилките.

ЛАЗАРУВАНЕ

От години десетки млади момичета от Нисово, се събират в местното читалище и лазаруват, огласяйки с песните си цялото село през целия ден. Пременени в традиционни фолклорни носии, обикалят къщите, пеят обредни лазарски песни и благославят за здраве, щастие и берекет.
Младите жени набират цветя за венците, които ще оплетат за празника Цветница.

КОЛЕДУВАНЕ

Обичаят Коледуване започва още в нощта на Бъдни вечер. В него участниците са само мъже – ергени, годеници и по-млади, скоро женени мъже. Коледарите са в традиционно празнично облекло и с накичени с китки калпаци, а в ръцете си носят „шарени тояги“. Обхождат домовете на групи, като тръгват винаги в източна посока. Първо се тръгва от къщата на най-личния човек в селището — кмета, попа или даскала. Във всеки дом изпълняват песни за прослава на стопаните и благопожелание. Стопанинът кани около трапезата младите мъже и ги черпи с ракия и вино, а после момата ги дарява с вит кравай.

© 2020 Black Stork All rights reserved!