Забележителности

Тамплиерски гробища

Раннохристиянският некропол се намира непосредствено до село Нисово, където е минавал древен път. Предполага се, че датира от XVI – XVIII век. На всеки камък има характерен кръст тип „пате“ и интересни означения за възрастта, социалното положение и дори професията на починалия. През 2008 г. при разкопки на накропола, екипа на археолога проф. Николай Овчаров и доц. Бони Петрунова беше открит гроб на майка с дете, където разположението на скелетите копира изцяло позата на Богородица с младенеца от християнските икони. Според проф. Овчаров находката е уникална и до този момент подобна в България не е открита.

 

Скален манастир „Св. Константин и Елена“

Скалният манастир „Св. Константин и Елена“ е най-големият в поломието. Вероятно е създаден още през XI в. Легендите разказват за отец Павел, който издирвал в околностите млади зографи и ги приютявал в манастира, за да изписват икони. Под неговите наставления монасите преписвали книги и ги разпращали по далечни земи за прослава на българската книжнина. За труд му научил дори цар Иван-Асен II, който лично посетил манастира и удостоил отец Павел с владишки сан. Обителта се състои от църква и редица килии. В храма има запачени части от две вкопани каменни гробни корита и средновековни стенописи. Манастирът се намира се на около два часа пеш от Нисово, в долината на Мали Лом. От него се открива величествена гледка към Русенския природен парк.

 

Червен

Средновековният български град Червен e един от най-значимите военни, стопански и църковни центрове на Втората българска държава (XII – XIV в). През 1235 година става седалище на средновековната българска Червенска митрополия.
При археологически проучвания в района са разкрити: голям замък, крепостни стени, подземни водоснабдителни съоръжения, обществено-административни сгради, 13 църкви, улична мрежа, жилищни сгради и работилници. Напълно запазена е триетажна крепостна кула.
Крепостта е обявена за Национален археологически резерват и е много популярен туристически обект с добре изградена инфраструктура.

 

Ивановските скални църкви

Скалните църкви и монашески килии край с. Иваново, Русенско образуват скален комплекс „Св. архангел Михаил“. Той са основани през 20-те години на ХІІІ век от станалият по късно български патриарх, монах Йоаким. През целия период на Второто българско царство манастира поддържа трайни връзки с царския двор в Търново. Негов дарител е бил цар Иван Асен ІІ. Уникалният паметник се отличава от другите скални манастирски комплекси в България с добре запазените си стенописи, което е и причината за включването му от ЮНЕСКО в списъка на световното културно наследство.

 

Орлова Чука

Пещерата Орлова Чука се намира на 28 км. от Нисово, северно от с. Пепелина в скалистия пролом на р. Черни Лом. Името на пещерата е свързано с това на скалния венец, който се намира над входът й. В недалечното минало този венец е бил убежище на орли. Установена е обща дължина на пещерните галерии – над 13 500 км. Тези цифри нареждат пещерата на второ място по дължина в България. Смайва със завидната красота на пещерните си образувания. Пещерата е обитавана от около 10 000 прилепа от видовете – обикновен пискалив прилеп, голям и малък подковонос.

През 1962 г. пещерата е обявена за природна забележителност.

 

Скален манастир „Св. Димитър Басарборвски“

Скалният манастир „Св. Димитър Басарборвски“ се намира в долината на река Русенски Лом, край село Басарбово на 30 км от село Нисово. Най-ранните исторически сведения за съществуването на манастира на това място датират от XV век. Най-известният обитател и вечен игумен е Свети Димитър Басарбовски. В скалният манастир се съхранява частица от мощите на светеца-основател. Басарбовският манастир е единственият действащ скален манастир в България.

 

Свещари

Свещарската тракийска царска гробница е открита през 1982 г. при разкопки на Могила №7 от Източния могилен некропол на историко-археологическия резерват „Сборяново”. Построена е в първата четвърт на ІІІ в. пр. Хр. и представлява уникален паметник на тракийската гробищна архитектура.

Благодарение на забележителната си архитектура и художествената си украса Свещарската гробница е в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО от 1985 г.

През последните години в могилите около Голямата Свещарска могила са открити още вкопани гробници.

В близост може да се посети комплексът Демир баба теке.

 

Фауна и флора

Природата в Нисово, както и в целият Природен парк „Русенски Лом“ е уникална за България.
Растителният свят на територията на парка е представен от над 1000 вида растения, като някой от тях са Български или Балкански ендемити. Интерес представляват 15 вида диви орхидей, който могат да се наблюдават в ПП „ Русенски Лом“
Фауната е богата и разнообразна: земноводни 10 вида, влечуги – 19 вида, риби – 22 вида, бозайници 70вида, птици – 205 вида от който 124 са гнездящи на територията на парка . По – голяма част от видовете са защитени.
Сред птиците специален интерес представляват скалообитаващият черен щъркел, египетският лешояд, скаленият орел, авлига, синявица, пчелояд и други.

 

© 2020 Black Stork All rights reserved!